Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • sociální patologie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla