trvale udržitelný rozvoj

Nepreferovaná znění

  • udržitelný rozvoj

Nadřazené heslo