Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • cdma
  • mobily

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty