Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • činění

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla