Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • klasické kožešiny
  • kožichy
  • poloumělé kožešiny

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty