Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • fotolitografie
  • ofset

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla