papírenský průmysl

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • papírenství
  • výroba papíru

Nadřazené heslo

Podřazená hesla