celulózová vláknina

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo