antropologické směry

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • antropologické směry teoretické
  • antropologické školy
  • dialektická antropologie
  • difuzionismus
  • konfiguracionismus
  • marxistická antropologie
  • strukturálně-funkcionalistická antropologie
  • teorie antropologie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla