Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • korková drť
  • korková krytina
  • lisovaný korek
  • nábytková krytina
  • přírodní korek

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty