odstraňování odpadů

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • likvidace odpadu
  • odvoz odpadků
  • sběr odpadů
  • volné spalování v terénu

Nadřazené heslo

Podřazená hesla