Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • cihlářské výrobky
  • výrobky z pálené hlíny

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla