Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • venkovní vedení

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla