Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • jednoúčelové stavby
  • vysílače

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla