Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • plovoucí podlahy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty