Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • stavební zákon

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla