Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hasičství
  • ochrana před požárem
  • požární bezpečnost
  • protipožární ochrana bytů

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla