Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • bubliny
  • šíření trhlin
  • trhliny
  • únavové trhliny

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla