materiálové inženýrství

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • materiálová věda
  • materiálový výzkum
  • nauka o materiálu
  • struktura materiálů

Nadřazené heslo

Podřazená hesla