kompozitní materiály

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kompozity
  • vláknové kompozity

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty