řízení dopravních prostředků

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dopravní dispečink

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla