Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • motory

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty