ochranná zařízení strojů

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • nepodmíněná ochrana
  • podmíněná ochrana
  • technická bezpečnost

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla