Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • pevnost leteckých konstrukcí
  • stavba letadel
  • vzletová a přistávací zařízení

Nadřazené heslo

Podřazená hesla