Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kosmické lodě
  • meziplanetární letadla
  • raketoplány

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla