Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • baličky
  • obchodní stroje balicí

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla