hierarchické systémy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hierarchický systém
  • víceúrovňové systémy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla