Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • diferenciální dynamika
  • diskretizace modelů dynamických systémů
  • Hausdorffova dimenze
  • linearizace modelů dynamických systémů
  • náhodné procesy v dynamických systémech
  • simulace dynamických systémů
  • teorie dynamických systémů

Nadřazené heslo

Podřazená hesla