transformace systému

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • invarianty transformace

Nadřazené heslo