těžba v povrchových lomech

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Podřazená hesla