důlní doprava pásová

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo