elektromagnetická separace

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • elektromagnetické rozdružování
  • magnetická separace
  • magnetická separace mokrá
  • magnetická separace nízkointenzitní
  • magnetická separace suchá
  • magnetická separace vysokointenzitní

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla