Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • podobizny

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty