Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • raketové základny

Nadřazené heslo

Podřazená hesla