Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kovolitectví

Nadřazené heslo