Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • definice vědy
  • vědění

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty