Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • spodní vody

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty