kombinovaná doprava

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kombinovaná přeprava

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty