Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • regulace toků
  • splavnění toků
  • splavnost
  • úpravy toků

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty