Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hydraulická doprava
  • pneumatická doprava

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty