Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • odsolování pitné vody
  • upravená voda

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla