Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • vodárny

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty