Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • vojenské aliance
  • vojenské aliance mezinárodní

Nadřazené heslo

Podřazená hesla