Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • vojenské stejnokroje

Nadřazené heslo