palné zbraně ruční

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • samopaly

Nadřazené heslo

Podřazená hesla