Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • raketomety

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla