Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • civilní obrana
  • ochrana obyvatelstva

Nadřazené heslo

Podřazená hesla