obchodní společnosti

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • komanditní společnosti
  • korporace
  • obchodní společnosti veřejné

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty