počítačové sítě lokální

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • lan

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty