konglomerátní firma

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo